Viimeksi muutettu Nimi Kuvaus
Kirja Tapaamiskerrat

Täältä löydät tapaamiskertojen aineistot.

Kirja Toiminnalliset harjoitteet

Toiminnalliset harjoitteet aktivoivat, osallistavat ja tuovat uusia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.


Sivu Tulpan toimintamalli

Tulppa on perusterveydenhuollon avokuntoutusohjelma, joka toteutetaan ryhmämuotoisena. Kuntoutus soveltuu sepelvaltimotautia tai tyypin 2 diabetesta sairastaville ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Tämän mallin avulla perusterveydenhuolto voi tarjota mahdollisimman monelle kuntoutusta osana hoitoketjua ja lähellä arkea.

Tulppa-ryhmässä on kaksi terveydenhuollon ammattilaista ohjaajana, sairaanhoitaja / terveydenhoitaja ja fysioterapeutti sekä vertaisohjaaja, jotka ovat saaneet Tulppa-ohjaajakoulutuksen. Näin ryhmässä yhdistyy ammattilaistieto ja kokemustieto.

Sivu Ohjaajan materiaalipankki
  • Täältä löydät työvälineitä,  kuten lomakkeita, testejä, ohjeita, ryhmän suunnitteluun ja ohjaamiseen.
Kirja Liikunta Tulpparyhmässä